สรุป 6 bites จาก Tech-a-Bite “Post-Covid Worktech: WFH ชั่วคราวหรือยั่งยืน”

Updated: May 24“Tech-a-Bite” เทคนิดนิด ขนาดพอดีคำ จากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีน่าสนใจ ที่จะมาปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้ โดยในครั้งนี้ เราจับประเด็นอนาคตรูปแบบการทำงาน “Work from Home (WFH)” ว่า จะคงสภาพการเป็น “การขัดตาทัพ” หรือกำลังจะกลายเป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่อย่างถาวร และร่วมพูดคุยกับคุณนิค อรรถพล สินฉลอง Head of VWorld (True Virtual World) จากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ได้แสดงทัศนะน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของรูปแบบการทำงานแบบใหม่ แนวโน้มในอนาคต และโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการรับมือจากทั้งทางฝั่งผู้ประกอบการและคนทำงานในโลกหลังยุคโควิด สรุปออกมาเป็น 6 Bites ขนาดพอดีคำได้ ดังนี้#Bite1 Business as Usual: “ปกติใหม่” ปกติได้


ด้วยเครื่องมือพร้อมและแพลตฟอร์มรองรับ คง Productivity ได้ไม่ต่างจากช่วงก่อนหน้าโรคระบาด ในช่วงต้นของการล็อกดาวน์ หลายๆ องค์กรอาจต้องอาศัยการปรับตัวครั้งใหญ่จากการถูกบังคับให้เข้าสู่รูปแบบทำงานทางไกลเต็มตัว (Fully Remote Working) อย่างกระทันหัน ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับแทบทุกภาคส่วนของหลายๆ องค์กร ตั้งแต่ทีม HR ที่ต้องวางนโยบายการทำงานภายใต้สถานการณ์ใหม่ และทีมไอทีที่ต้องแก้โจทย์การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงานในระดับองค์กร ที่นอกจากปัจจัยเรื่องการเชื่อมต่อแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านธุรกิจ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ในกรณีที่ใช้แพลตฟอร์มภายนอกในการทำงาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะเห็นได้ว่า ในบางองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและมีแพลตฟอร์มรองรับนั้น สามารถคงระดับประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ได้ไม่ต่างจากช่วงก่อนหน้าโรคระบาด และสามารถคงความต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี#Bite2 ไม่จากไป แต่ไม่แทนที่: 3 รูปแบบการทำงานเกิดใหม่หลังยุคโควิด Remote เต็มรูปแบบ กลับไปเข้างานแบบเดิม และผสมผสาน


ในคำถามเรื่องความยั่งยืนของรูปแบบการทำงาน WFH นั้น คุณอรรถพลได้ให้ความเห็นว่า จากความคาดหวังเรื่องการกลับไปทำงานเต็มรูปแบบในช่วงแรกนั้น หลังผ่านมาเกือบหนึ่งปี เราได้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่า การทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบอาจไม่ได้ตอบโจทย์คนทำงานและองค์กรต่างๆ อีกต่อไป โดยหลังจากนี้ รูปแบบการทำงานจะถูกแบ่งออกมาหลักๆ 3 รูปแบบ ดังนี้


  1. Fully Remote Working เหมาะกับคนในภาคธุรกิจที่เอื้อต่อการทำงานนอกสถานที่ มีอุปกรณ์สื่อสาร และสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบจากที่ใดก็ได้

  2. Traditional Workplace เหมาะกับภาคธุรกิจที่ต้องมีสถานที่ประกอบการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ที่ต้องกลับเข้าทำงานแบบเดิมอย่างเต็มรูปแบบ

  3. Hybrid Working คือรูปแบบการผสมผสาน โดยสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การทำ Fully Remote Working ในกลุ่มงานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน หรือการสลับเข้าทำงานในแต่ละทีม เป็นต้น


ทั้งนี้ การทำงานทั้ง 3 รูปแบบอาจไม่ใช่ทางออกที่สามารถทำได้ในทุกธุรกิจหรือทุกองค์กร โดยปัจจัยเช่น ธรรมชาติของธุรกิจ หรือลักษณะวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในการปรับใช้กับการทำงานรูปแบบต่างๆ โดยในด้านของผู้ประกอบการ ควรทำความเข้าใจพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรของตนเองให้มากที่สุด เพื่อกำหนดนโยบายการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของตัวเอง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีที่สุด#Bite3 ตอบโจทย์การเดินทาง จัดสรรเวลาทำงานยืดหยุ่น


สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การทำงานแบบ Remote Working อาจเป็นคำตอบ