ความร่วมมือของมนุษย์และหุ่นยนต์…พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

Updated: Jan 13, 2021

ความร่วมมือของมนุษย์และหุ่นยนต์…พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

 

สิบปีที่แล้ว นวัตกรรมหุ่นยนต์ยังฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวจากชีวิตประจำวัน ไม่เคยมีใครคิดว่าวันนี้จะมีหุ่นยนต์หลายประเภทเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและผู้บริโภคอย่างล้นหลาม


โดยปัจจุบันนี้ เราสามารถเห็นการนำหุ่นยนต์ไปใช้งานในหน้าที่และสถานที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและได้รับผลตอบรับที่ดีในหลายๆ ด้าน เห็นได้ว่าผู้คนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการนำหุ่นยนต์ไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะระหว่างเหตุการณ์สำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอย่างการระบาดใหญ่ของ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ซึ่งกำลังสร้างมาตรฐานทางสังคมใหม่ เช่น การสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อแล้ว ยังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ เริ่มหันมามองนวัตกรรมหุ่นยนต์ในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญในการลดการติดต่อผ่านการสัมผัสระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์อีกด้วย เช่น

· ประเทศจีน: ใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Self-Driving Vehicles)ในการขนส่งเสบียงและอาหารให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ รวมถึงการใช้โดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบการแพร่ระบาดของไวรัสซึ่งหากมีการตรวจพบก็จะสามารถแจ้งให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาไวรัสได้


· ประเทศสหรัฐอเมริกา: ให้ผู้ป่วยรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดผ่านหุ่นยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ด้านนอกและสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านจอ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลักดันความสามารถด้านดิจิทัลให้กับคนไทย องค์กร และสังคมโดยรวม ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาร่วมทำงานและแบ่งเบาภาระของมนุษย์ โดยเราได้วางรากฐานการใช้หุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม Cloud AI Robotics ผ่านความร่วมมือกับ CloudMinds ผู้นำตลาดด้านโรโบติกส์ระดับโลก พร้อมสอดประสานเทคโนโลยีอย่าง AI, Analytics, IoT, Blockchain, Cybersecurity เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน และยังสร้างโมเดล Robot as a Service (RaaS) ที่ทำให้องค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น ลดการลงทุนในระบบโครงสร้างผ่านการคิดค่าใช้งานตามจริง โดยนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ ทรู ดิจิทัลมีสามารถนำมาปรับใช้เข้ากับความต้องการในปัจจุบันได้ในหลายกรณี เช่น· หุ่นยนต์เฝ้าระวังความปลอดภัย: สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม สารพิษ ความร้อน ประกายไฟ และควบคุมโรคในสถานที่ใหญ่ๆ เช่น สนามบิน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม หรือในที่ที่เป็นอันตรายซึ่งการทำงานของมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่ได้รับความปลอดภัยเท่าที่ควร