top of page

True Retail Precision Solution นวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจร้านค้า

Updated: May 31, 2021


ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยธุรกิจในหลายๆ ภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจค้าปลีก โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการ และช่วยให้เจ้าของร้านค้า และ ลูกค้าเกิดความสะดวกสบาย และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ โดย True Digital Solutions ได้พัฒนาโซลูชั่นที่ช่วยธุรกิจค้าปลีกอย่าง True Retail Precision Solution โดยโซลูชั่นนี้เป็นการนำ AI Analytic ที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีม Data Scientist จาก True Digital Group ทำให้ True Retail AI Platform จึงเป็น AI ที่เปรียบเสมือนดวงตา และ สมองของมนุษย์ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจร้านค้า โดยสามารถ


วิเคราะห์ร้านค้าในมุมต่างๆ เช่น

 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าภายในร้าน

 • การตรวจจับคามหนาแน่ภายในร้านโดยความร้อน

 • การความรักษาความปลอดภัย

ป้ายโฆษณาดิจิทัล

 • การแสดงโฆษณาตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 • การชำระสินค้าแบบออนไลน์

พัฒนาเป็นร้านค้าอัจฉริยะ

 • ลดระยะเวลาในการต่อคิวชำระสินค้า

ระบบจัดการชั้นวางสินค้า

 • ตรวจสอบสินค้าเมื่อลูกค้าหยิบได้

 • ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเมื่อสินค้าบนชั้นวางหมด

ซึ่งประโยชน์ที่ได้จาก True Retail Precision Solution นั้นช่วยให้ร้านค้า

 • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

 • พัฒนาให้ร้านค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ช่วยในการบริหารจัดการสินค้า
Comments


bottom of page