ทรู ดิจิทัล โซลูชัน ร่วมกับ อัลติเมท โกล ผู้ให้บริการด้านงานจอภาพแสดงผลและสื่อประชาสัมพันธ์อัจฉริยะDigital Content Management และ Digital Signage เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยปลดล็อกระบบประมวลผลและจอแสดงผลอัจฉริยะ ในโครงการศูนย์ฉีดวัคซีน ที่ทรู ดิจิทัล ปาร์ค สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้ารับบริการ


ทรู ดิจิทัล โซลูชัน ร่วมกับ อัลติเมท โกล ผู้ให้บริการด้านงานจอภาพแสดงผลและสื่อประชาสัมพันธ์แบบอัจฉริยะ ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในการนำเอาโซลูชัน Digital Content Management และ Digital Signage ระบบประมวลผลและจอแสดงผลอัจฉริยะ แสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ และกล้องวงจรปิด มาใช้ ในโครงการศูนย์ฉีดวัคซีน ที่ทรู ดิจิทัล ปาร์ค


นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ทรู ดิจิทัล โซลูชัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและดิจิทัล โซลูชันต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่มาฉีดวัคซีนในพื้นที่ให้บริการที่ ทรู ดิจิทัล ปาร์ค ในการจัดระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล และยังได้รับการสนับสนุนจาก อัลติเมท โกล ในการนำระบบ Digital Content Management และ Digital Signage ระบบประมวลผลและจอแสดงผลอัจฉริยะ มาใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


จุดแตกต่างของศูนย์ฉีดวัคซีนนี้ที่มีการนำดิจิทัล โซลูชัน ระบบ Digital Content Management และ Digital Signage ระบบประมวลผลและจอแสดงผลอัจฉริยะ มาใช้งานคือ เมื่อผู้เข้ารับบริการเดินทางมาถึงทรู ดิจิทัล พาร์ค จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยกล้องเซ็นเซอร์ จากนั้นระบบจะประมวลผลแบบอัจฉริยะจะดูความหนาแน่นของสถานที่ก่อนเข้ารับบริการ พร้อมทั้งตรวจนับจำนวนผู้มาเข้าใช้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละจุด พร้อมระบบคิวแบบอัตโนมัติ เพื่อลดความหนาแน่นของคนในพื้นที่ รวมถึงการตรวจวัดฝุ่นละออง นอกจากนี้ก็ยังมี Dashboard แสดงผลต่างๆ รวมถึงจำนวนของผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและระบุเวลาที่ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อย


คุณเนติพงษ์ เดชากร และ คุณนัยน์ภัค เดชากร Co-founder และ CEO ของ บริษัท อัลติเมท โกล ไอที