ทรู ดิจิทัล เปิดตัว “ดาต้าไวเซอร์” สมองกลอัจฉริยะ ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม

ทรู ดิจิทัล เปิดตัว “ดาต้าไวเซอร์” สมองกลอัจฉริยะ ยกระดับการบริหารจัดการข้อมู ลแบบองค์รวม นวัตกรรมแพลตฟอร์ม จัดเก็บ-วิเคราะห์-ประมวลผลข้อมูล แบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมโยงสั่งงานหลากหลายระบบของธุรกิจทำงานร่วมกันได้เองโดยอัตโนมัติ ราบรื่น ไร้รอยต่อ เหนือชั้นด้วยการค้นหาข้อมูลเชิงลึก คาดการณ์เพื่อตัดสินใจธุรกิจได้แม่นยำและรวดเร็วกรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2565 - ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร พลิกมิติใหม่ของการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเหนือชั้น สร้างความได้เปรียบในการต่อยอดและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ (Precision Business) เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” (DataVisor) สมองกลอัจฉริยะที่ผสานการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นแกนหลัก ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ (Analytics) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลแบบองค์รวม ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว การวิเคราะห์และประมวลผลแบบเรียลไทม์ และแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านแดชบอร์ด โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนและตั้งค่าตัวแปรควบคุมการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรธุรกิจให้สามารถทำงานร่วมกันได้เองแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว ราบรื่น ไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้ง แพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” ยังสามารถจดจำและเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลจากธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ค้าปลีก ขนส่ง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มศักยภาพการนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการปรับใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการได้แบบเฉพาะเจาะจง โดยแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบต่างๆที่องค์กรใช้ดำเนินธุรกิจอยู่ และยังเป็นสมองกลสำคัญที่ขับเคลื่อนดิจิทัลโซลูชันต่างๆของทรู ดิจิทัลให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เสริมแกร่งธุรกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด


นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ด้วยศักยภาพผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ทรู ดิจิทัล มุ่งสนับสนุนองค์กรธุรกิจไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล นำเทคโนโลยีดิจิทัลและดาต้า สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ล่าสุด เปิดตัวนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “ดาต้าไวเซอร์” (DataVisor) ยกระดับการบริหารจัดการข้อม