top of page

Motion Sensor

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

TrueLivingTech_bg1242.png

Motion Sensor

ประเภทสินค้า

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

การรับประกัน

1 ปี

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

CALL CENTER

บริการหลังการขาย

1242

Motion Sensor

ข้อมูลทั่วไป

True LivingTECH Smoke Sensor - เซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับควัน 


  • สามารถแจ้งเตือนไปยัง Application และส่งเสียงดัง 85dB ที่ตัวอุปกรณ์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบควัน ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ที่ได้นำอุปกรณ์ไปติดตั้ง เพื่อตรวจจับการเกิดอัคคีภัย 

  • รองรับการใช้งานระบบ Home Automation Trigger เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับพบควัน ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้นำอุปกรณ์ไปติดตั้ง อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังระบบเพื่อสั่ง เปิด / ปิด อุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดอัคคีภัย 

  • ระยะการติดตั้งต้องไม่สูงเกิน 3 เมตรจากพื้นห้อง 

  • อุปกรณ์รองรับการใช้แบตเตอรี่ 3V CR123A ซึ่งสามารถใช้งานได้สูงสุด 1 ปี* ( ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบตเตอรี่ ) 

  • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณไร้สายแบบ Zigbee 

  • อุปกรณ์ต้องใช้งานร่วมกับ Zigbee Mini Hub ( Gateway ) เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ 

  • สามารถแจ้งเตือน, ตั้งค่าและควบคุมผ่านทาง LivingTECH Application 

  • สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ของ LivingTECH ได้ 

  • ขนาดสินค้า 90x90x40 มิลลิเมตร ( 3.54x3.54x1.57 นิ้ว ) 

  • การรับประกันสินค้า 1 ปี


* แนะนำให้เลือกใช้ถ่านประเภทอัลคาไลน์ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือติดตั้ง

คู่มือติดตั้ง

TrueLivingTech_Icon_PDF.png

คู่มือการใช้งาน

Motion Sensor

คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับทรู ลิฟวิ่งเทค 

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

1. ระยะการตรวจจับอยู่ที่เท่าไหร่
: ระยะการตรวจจับอยู่ที่ 2-8 เมตร มุม 90 องศา แนวทะแยง
ควรหันเลนส์อุปกรณ์นำแหน่งที่ต้องการให้ตรวจจับ
2. อุปกรณ์สามารถตรวจจับแมลงได้หรือไม่
: อุปกรณ์จะตรวจจับด้ในสัตว์เลือดอุ่นเท่านั้น อุปกรณ์จะตรวจจับคลื่นความร้อน (IR) ในตัวสิ่งมีชีวิต
3. ข้อแนะนำในการติดตั้ง
: ควรติดตั้งุปกรณ์ในพื้นที่สูง ระยะ 2.2 เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่สามารถตรวจจับมนุษย์ได้ดี
4. อุปกรณ์ใช้ถ่านชนิดใด
: ใช้ถ่านประเภท CR123A ขนาด 3V
5. สามารถตั้งค่าอุปกรณ์โดยให้เดินผ่านอุปกรณ์แล้วไฟติดได้หรือไม่
: สามารถทำได้โดยการไปที่ Application > Me > Automation > เลือกการตั้งค่าได้ใน Application
6. ระยะการใช้งานของถ่าน
: สามารถใช้งานได้ 6 เดือน - 1 ปี โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ในกรณีถ่านใกล้หมด อุปกรณ์จะแจ้งเตือนใน Application
7. สามารถตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไร หากไม่สามารถใช้ Application ได้?
1. ตรวจสอบสาย Power ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Router, Zigbee Minihub)
1.1) หากยังไม่ได้มีการเสียบสาย Power ให้ลูกค้าทำการเสียบเพื่อทดลองระบบต่างๆ
1.2) หากมีการเสียบสาย Power แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ ให้ไปข้อที่ 2
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ Zigbee Minihub ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
2.1) ทำการตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Zigbee Minihub
2.2) หากสาย LAN มีปัญหา ให้ลูกค้าเปลี่ยนสาย LAN แล้วคอยติดตามงาน
2.3) หากสาย LAN ไม่มีปัญหา ให้ไปที่ข้อ 3
3. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3.1) ทำการปิดรับสัญญาณ 4G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.2) ทำการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi
3.3) ทำการเปิด Web Browser เพื่อทดสอบว่ามีการโหลดหน้าเว็บ หรือไม่
3.4) หากไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นได้
ปัญหาจากอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น
1. เช็คไฟสถานะ หากมีไฟสีเขียว เมื่อมีการ Detect Security Evernt จะมีไฟสถานะสีเขียวกระพริบ 2 ครั้ง
1.1) ตรวจสอบสอบว่า Zigbee Minihub มีการทงานไหม ตามหัวข้อด้านบน
1.2) ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นว่ามีการตั้งค่าให้อยู่ในโหมด Arming/Home Arming หรือไม่
1.2.1) ทำการเช็คบนแอพพลิเคชั่นบริเวณแถบ Menu Security ด้านล่าง
1.2.2) ตรวจสอบว่าอยู่ในสถานะ Arming / Home Arming หรือไม่
1.2.3) ถ้าไม่อยู่ในสถานะ Arming / Home Arming อุปกรณ์จะไม่ส่งสัญญาณแจ้งเตือน
1.2.4) ถ้าอยู่ใน Mode Arming / Home Arming แต่ไม่มีการแจ้งเตือนบน แอพพลิเคชั่น ให้ทำการตรวจสอบสถานะอินเทอร์เน็ต
1.2.5) ถ้าเปิดโหมด Arming / Home Arming และเช็คว่าอินเทอร์เน็ตปกติแล้ว แต่แจ้งเตือนยังไม่ขึ้นโชว์บนแอพพลิเคชั่น ให้ลูกค้าติดต่อ True Call Center 1242
2. เช็คไฟสถานะ หากไม่มีไฟสถานะอะไรขึ้นให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1) ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ ดังนี้
2.1.1) เลือกชื่อ sensor ใน Application
2.1.2) ดูสถานะแบตเตอรี่ในหน้าอุปกรณ์
2.1.3) หากพบว่าแบตเตอรี่อ่อน หรือหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และทดลองใช้ระบบอีกครั้งหนึ่ง
2.1.4) หากพบว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ปกติ ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
2.2) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการ Reset/Delete หรือยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าระบบหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนด้านล่าง
2.2.1) เข้าสู่ระบบแอพพลิเคชั่น
2.2.2) เลือกปุ่ม '+' บริเวณมุมขวาบน เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์
2.2.3) เลือกหมวดหมู่ Sensor
2.2.4) เลือก Sensor ที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนที่แสดงบน แอพพลิเคชั่น
2.2.5) หากมีการเพิ่มอุปกรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้แบบเดิม ให้ทำการ Factory Reset เพื่อคืนค่าเดิม แล้วตั้งค่าใหม่ตาม User Manual
หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
Logo_01 (1).png

True Digital Group Co., Ltd.

True Digital Park, Griffin Building, 9-12 Fl, 101 Sukhumvit Rd,   

Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66 2-021-0200

@ True Digital Group Limited All right reserved

bottom of page