top of page

IR Remote Control

รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ

TrueLivingTech_bg1242.png

IR Remote Control

ประเภทสินค้า

รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ

การรับประกัน

1 ปี

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

CALL CENTER

บริการหลังการขาย

1242

IR Remote Control

ข้อมูลทั่วไป

True LivingTECH IR Remote Control - รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ 


 • เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้ รีโมทอินฟราเรด Infrared(IR) ด้วย Application ในโทรศัพท์มือถือ ( เช่น Tv, Air, เครื่องเสียง เป็นต้น ) 

 • ใช้แทนรีโมคอนโทรลได้หลากหลายชนิดที่เป็นประเภทอินฟราเรด Infrared(IR) 

 • อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณ Infrared (IR) ได้ดีในระยะ 10 เมตร* ( ในพื้นที่โล่งไร้สิ่งกีดขวาง ) 

 • รองรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมากกว่า 5,000 รายการ 

 • สามารถเลือกรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีบันทึกใน Library ใช้งานได้ตามต้องการผ่าน Application 
- สามารถทำการเรียนรู้และบันทึกรหัสของรีโมทที่ต้องการใช้งานได้ด้วยตัวเองผ่าน Application ( ในกรณีที่รีโมทที่ต้องการใช้งานไม่มีอยู่ใน Library ) 

 • สามารถวัดอุณหภูมิ และ ความชื่นในอากาศได้ จาก Temperature & Humidity sensor ที่มีมาให้ในตัวเครื่อง และแสดงผลผ่าน Application 

 • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น 

 • สามารถตั้งค่าและควบคุมผ่านทาง LivingTECH Application 

 • สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ของ LivingTECH ได้ 

 • ขนาดสินค้า 60x60x20 มิลลิเมตร ( 2.36x2.36x0.79 นิ้ว ) 

 • การรับประกันสินค้า 1 ปี


* ความสามารถและระยะการส่งสัญญาณอินฟราเรด Infrared (IR) จะถูกลดทอนลงเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดและมีสิ่งกีดขวาง 

คู่มือติดตั้ง

คู่มือติดตั้ง

TrueLivingTech_Icon_PDF.png

คู่มือการใช้งาน

IR Remote Control

คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับทรู ลิฟวิ่งเทค 

รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ