top of page

Emergency Button

ปุ่มฉุกเฉินอัจฉริยะ

TrueLivingTech_bg1242.png

Emergency Button

ประเภทสินค้า

ปุ่มฉุกเฉินอัจฉริยะ

การรับประกัน

1 ปี

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

CALL CENTER

บริการหลังการขาย

1242

Emergency Button

ข้อมูลทั่วไป

True LivingTECH Emergency Button ปุ่มกดฉุกเฉินอัจฉริยะ  

  • สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลให้ทราบผ่านทาง Application เมื่อมีการกดปุ่มเพื่อแจ้งเตือน ในกรณีมีการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  • รองรับการใช้งานระบบ Home Automation Trigger เมื่อมีการกดปุ่ม อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปยังระบบเพื่อสั่ง เปิด / ปิด อุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติทันที 

  • อุปกรณ์รองรับการใช้แบตเตอรี่ 3V CR2032 ซึ่งสามารถใช้งานได้สูงสุด 1 ปี* ( ขึ้นอยู่กับคุณภาพแบตเตอรี่ )  

  • รองรับการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณไร้สายแบบ Zigbee  

  • อุปกรณ์ต้องใช้งานร่วมกับ Zigbee Mini Hub ( Gateway ) เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ

  • สามารถแจ้งเตือน, ตั้งค่าและควบคุมผ่านทาง LivingTECH Application - สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ของ LivingTECH ได้ 

  • ขนาดสินค้า 50x50x10 มิลลิเมตร ( 1.97x1.97x0.39 นิ้ว )    

* แนะนำให้เลือกใช้ถ่านประเภทอัลคาไลน์ เพื่อการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  •  การรับประกันสินค้า 1 ปี

คู่มือติดตั้ง

คู่มือติดตั้ง

TrueLivingTech_Icon_PDF.png

คู่มือการใช้งาน

Emergency Button

คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับทรู ลิฟวิ่งเทค 

ปุ่มฉุกเฉินอัจฉริยะ