top of page

ทรู ดิจิทัล คาว ร่วมกับ มข.โคบาลอาสา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเวทีเสวนา ประเด็นโรคระบาดในโค-กระบือทรู ดิจิทัล คาว และ มข.โคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน ร่วมเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ในประเด็น “โรคลัมปี สกิน” ที่พร้อมไขทุก ข้อสงสัยให้ จบ ครบ ทุกประเด็น จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง! ลงพื้นที่จริงช่วยเหลือเกษตรกรมาแล้ว มากกว่า 100 ฟาร์ม!


โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ที่กำลังระบาดอย่างหนักในโคและกระบือบ้านเรา ซึ่งพี่น้องชาวเกษตรกรบางราย เมื่อพบเจอปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปแจ้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้าง และจะรับมือกับวิธีการรักษาได้อย่างไร? วันนี้เรามีอีก 1 โครงการ “มข. โคบาลอาสารักษาวัว ลัมปีสกิน” ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ ให้ความช่วย เหลือพี่น้องเกษตรกร ที่กำลังประสบปัญหาเจอโรคลัมปี สกิน ซึ่งทีมอาสาสมัครยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในแถบภาคอีสาน โดยพบกับ


รศ.ดร. กฤตพล สมมาตย์ ​​อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้นำทีมโครงการโคบาลอาสา


กล่าวว่า ในฐานะผู้นำทีมลงพื้นที่ เข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกรดีว่า พวกเขามีความรู้สึกว่าไม่อุ่นใจ เนื่องจากขาดความรู้ ขาดยารักษา และขาดสัตวแพทย์ สัตวบาลเข้าไปช่วยเหลือ โค-กระบือ ที่เป็นโรค “ลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)” โดยสัตว์ที่ป่วยจะมีอาการไข้สูง พบตุ่มตามตัว ติดเชื้อแทรกซ้อน หากไม่ทำการรักษา อาจตายได้ แม้ว่าปัจจุบัน การแพร่ระบาดติด เชื้อประมาณร้อยละ 10 ของประชากรโค-กระบืออีสาน แต่การติดเชื้อส่งผลทำให้สูญเสียมีโคตาย ซึ่งช่วงร้อยละ 5 ถึง 12 ของประชากร โค-กระบือป่วยสะสม (อัตราการตายร้อยละ 1 ของฝูง ตามมาตรฐานสากล) ดังนั้น คาดว่า ใน 3-6 เดือนหน้า โรคระบาดนี้จะรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบเกษตรกรในจังหวัดภาคอีสานมีวัวล้มตายประมาณ 4 แสนกว่าตัว ๆ ละ 40,000 บาท มูลค่าเสียหาย 16,800 บาท หรือระดับตำบลวัวตายประมาณ 92 ตัว มูลค่า 3.6 ล้านบาท หรือ 450,000 บาทต่อหมู่บ้าน ระดับเกษตรกรรากหญ้าคาดว่ามีวัวล้มตาย 1-2 ตัวต่อราย เนื่องจากเป็นโรคระบาดใหม่เราขาดความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ถึงเกษตรกร ภาครัฐเข้าช่วยเหลือไม่ทันท่วงที เนื่องจากปลายปีงบประมาณ และขาดบุคลากร เกษตรกรรับมือไม่ทันเนื่องจากขาดความรู้ ไม่มีร้านขายยาสัตว์ในหมู่บ้าน/ตำบล ควรบูรณาการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดใหม่ในโค-กระบืออย่างเร่งด่วน


ปรึกษาและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line @ : @truedigitalcow


สามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ในประเด็น “โรคลัมปี สกิน”ได้ที่


EP.1 ไขทุกข้อสงสัย โรคลัมปี สกิน คืออะไร?


EP.2 มข.โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน เขาเป็นใคร?


EP.3 โรคลัมปี สกิน มีกี่ระยะ? อันตรายแคไหนกัน?


EP.4 รู้ก่อนใคร! สูตร(ไม่)ลับ ยารักษาโรคลัมปี สกิน


หรือสามารถรับชม live ย้อนหลังเต็มๆแบบจุใจ ได้เพียงคลิก

#Truedigitalcow #TruedigitalSolutions #KKU #โครงการโคบาลอาสา #โรคลัมปีสกิน #ลัมปีสกิน #โรคระบาด #โคนม #โคเนื้อ #ฟาร์มโคเนื้อ #ฟาร์มโคนม #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #มข #เกษตรศาสตร#สัตวบาล #สัตวแพทย์

Comentários


bottom of page