สรุป 4 bites จากรายการ Tech-a-Bite หลังโควิด มีอะไรติดตัวดี “Post-Covid Skill สำหรับคนทำงาน”

Updated: May 24


พบกันอีกครั้งกับการสรุปประเด็นสำคัญจาก รายการ “Tech-a-Bite” เทคนิดนิด ขนาดพอดีคำ จากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีน่าสนใจ ที่ปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้ มาฝากกัน โดยรายการ “Tech-a-Bite” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาในหัวข้อ หลังโควิด มีอะไรติดตัวดี“Post-Covid Skill สำหรับคนทำงาน” กับคุณโรเจอร์ ฐนโรจน์ อัมรากุลเศรษฐ์ Head of Market Solutions จากทรู ดิจิทัล อคาเดมี ที่ได้มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกยุคหลังโควิด แนวทางที่เปลี่ยนไปขององค์กร และวิธีการรับมือช่องว่างทางทักษะที่กำลังเกิดขึ้น โดยสรุปออกมาเป็น 4 Bites ขนาดพอดีคำได้ ดังนี้#Bite 1 ดิจิทัล ≠ แค่โค้ดดิ้ง

ทักษะดิจิทัลอาจหมายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่นระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทักษะที่มีอยู่แล้ว


ปัจจุบันเราจะเห็นว่าตำแหน่งงานในหน่วยงานต่างๆ มักมีตำแหน่งงานพิเศษที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น UX Designer ในแผนกกฎหมาย หรือ Data Analyst ในแผนกบัญชี เวลาตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไป ทักษะที่ต้องการจึงเปลี่ยนไปด้วย โดยปัจจุบัน แทบทุกตำแหน่งงาน ในแทบทุกองค์กรต้องการทักษะดิจิทัลมากขึ้น โดยเรื่องของทักษะดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือโค้ดดิ้ง แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม รูปแบบหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะการเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งงาน UX Designer (User Experience Designer) ที่ไม่ได้เพียงเกี่ยวข้องกับการโค้ดดิ้ง แต่เป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเพื่อออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ประหยัดเวลา และลดต้นทุน คำว่า “ทักษะดิจิทัล” จึงสามารถหมายความรวมไปถึง การใช้ทักษะดั้งเดิมที่หลายๆ คนมีอยู่แล้ว และนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยร่นระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย#Bite 2: องค์กร “ฝูงเป็ด” จะมีมากขึ้น

โจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไว ต้องอาศัยคนทำงานที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง


จากเดิม ความคาดหวังของหลายๆ องค์กรอาจเน้นมองหาคนที่พร้อมทำงานแบบสำเร็จรูปและตรงตามสายงาน แต่ในปัจจุบัน การทำงานได้หลากหลายกลับเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากโจทย์ในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญ องค์กรที่ขับเคลื่อนได้เร็วจึงมักประกอบด้วย “ฝูงเป็ด” ที่ไม่ยึดติดกับตำแหน่งงานแต่มีทักษะที่พร้อมทำงานได้หลากหลาย#Bite 3: ก้าวทัน ไม่ทิ้งใคร ด้วย “Switching Hat” หรือ “Reverse Mentoring”

ให้คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลช่วยเพิ่มการมองรอบด้านและบริบททางดิจิทัลในการทำงานและการตัดสินใจในระดับองค์กร


ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา หลายๆ องค์กรอาจไม่พร้อมที่จะลงทุนในการพัฒนาทักษะดังกล่าวภายในองค์กรเนื่องจากความจำเป็นในการดำรงธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกัน ทางทรู ดิจิทัล อคาเดมีและอีกหลายๆ องค์กรกลับมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะลงทุนและให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในด้านนี้ โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้วางกลยุทธ์องค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ กระนั้น ในองค์กรที่มีผู้บริหารระดับสูงอยู่ในช่วงยุคหรือวัยที่ต่างกับพนักงานอาจทำให้เกิดช่องว่างในการปรับตัว การรับรู้หรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จึงมีสิ่งที่เรียกว่า “Switching Hat” หรือ “Reverse Mentoring” ที่ให้คนรุ่นใหม่มาช่วยสอนหรือแนะนำผู้ที่มีระดับการรับรู้ดิจิทัลน้อยกว่า เพื่อสร้างบริบทความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารและผู้วางนโยบาย