top of page

ไบเออร์ ไทย ผนึก ทรู ดิจิทัล ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้หญิงยุคใหม่

ไบเออร์ ไทย ผนึก ทรู ดิจิทัล ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้หญิงยุคใหม่ คิกออฟโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare. ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา  • ไบเออร์ไทย’ ผสานความร่วมมือ ‘ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย ทรู เฮลท์’ แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ สนับสนุนให้ผู้หญิงพบแพทย์ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

  • ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผู้หญิงผ่านคลินิกออนไลน์ “Women’s Hormones Clinic ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ทั้งปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล PCOS หรือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ อาการก่อนมีประจำเดือน โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือ ช็อกโกแลตซีสต์ รวมถึงการวางแผนคุมกำเนิด พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล เปิดเผยว่า ไบเออร์ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านเภสัชกรรมระดับโลกจากเยอรมนีที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมน เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวผู้หญิง โดยเฉพาะโรคหรืออาการที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ กลุ่มทรู ริเริ่มโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคของผู้หญิงให้แพร่หลาย และสนับสนุนให้ผู้หญิงพบแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ได้ทุกที่ รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางในการดูแลตัวเอง อาทิ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) อาการก่อนมีประจำเดือน และการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี รวมถึงรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวข้างต้นได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการเดินทาง รับยาได้ที่บ้าน และห่างไกลจากโรคโควิด-19 ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ในการใช้ชีวิตแบบ New Normal


“ปัจจุบันผู้หญิงรับหน้าที่หลายบทบาท ทั้งการทำงานนอกบ้านและการทำงานในบ้าน อีกทั้งยังต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว จนบางครั้งอาจละเลยหรือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเอง นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงทำให้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่จะต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลและรับคำวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้” นางสาวจินอา กล่าวนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พัฒนา “ทรู เฮลท์” แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการสาธารณสุข ยกระดับบริการเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพยุคใหม่แบบครบวงจร ทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางและสาขาของโรคที่ครอบคลุมมากขึ้น บริการส่งยาถึงบ้าน และเคลมประกันผ่านบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้บริการปรึกษาแพทย์ในคลินิกสุขภาพผู้หญิงมีสถิติสูงติดอันดับ Top 3 ของผู้ใช้แอป MorDee (หมอดี) ทั้งหมด ทรู ดิจิทัล จึงร่วมมือกับ ไบเออร์ ผู้นำธุรกิจด้านเภสัชกรรมที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมน เพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพผู้หญิงได้สะดวกรวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำโครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare พร้อมเปิด “Women’s Hormones Clinic” บนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะ ลดความเสี่ยงและอันตรายจากการลุกลามของโรค โดยสามารถนัดหมายพบแพทย์ออนไลน์ในวันและเวลาที่สะดวก เลือกปรึกษาได้ทั้งการโทร แชต และวิดีโอ คอลล์ (VDO Call) พร้อมบริการส่งยาตามที่แพทย์สั่งถึงบ้าน โดยไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องรอคิวที่โรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถเคลมประกันสุขภาพได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายอีกด้วย มั่นใจว่า โครงการนี้จะสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ผู้หญิงยุคใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับ การป้องกันและรักษาโรคต่างๆอย่างทันท่วงที เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงไทย


สำหรับโรคหรือภัยใกล้ตัวผู้หญิงที่พบบ่อย แต่อาจถูกมองข้าม อาทิ ภาะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome: PCOS) ที่พบมากถึง 1 ใน 10 ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนในร่างกาย โดยจะพบซีสต์หรือถุงน้ำขนาดเล็กหลายใบในรังไข่ ส่งผลให้การทำงานของรังไข่ผิดปกติ กระทบกับร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิต เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ อ้วนง่าย หน้ามัน สิวเยอะ หรือมีขนดก เป็นต้น หากมีสัญญาณเตือนของโรค PCOS ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี ไม่ควรซื้อยามากินเองหรือปล่อยเอาไว้ เพราะโรคอาจลุกลามได้ นอกจากนี้ ผู้หญิงอาจประสบภาวะการปวดท้องน้อย ซึ่งไม่ควรปล่อยผ่าน เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) หรือ ช็อกโกแลตซีสต์ ซึ่งมีอาการปวดท้องน้อยยาวนานกว่าระยะเวลาที่มีรอบเดือน ปวดบริเวณเชิงกราน หลังช่วงล่าง ขา หรือบริเวณอื่นๆ ปวดท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธ์ หากไม่ได้รับการรักษาจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น MorDee ยังสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับอาการก่อนมีประจำเดือน และการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ได้อีกด้วยทั้งนี้ ผู้ที่สนใจปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง “Women’s Hormones Clinic” ผ่าน แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยกรอกโค้ด ‘WOMEN01’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนในเพศหญิง) หรือโค้ด ‘WOMEN02’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) ในขั้นตอนชำระเงิน

7 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการปรึกษาแพทย์ โดยใช้โค้ดและรอรับยาที่บ้าน ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแอป Mordee โดยคลิกที่ https://mordee.app.link/mordee

  2. เลือกเมนูโปรไฟล์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน

  3. กดเลือกเมนูหน้าแรก แล้วกดแถบค้นหา จากนั้นเลือก Women’s Hormones Clinic

  4. ทำการนัดหมาย เลือกแพทย์ที่ต้องการปรึกษา แล้วเลือกรูปแบบการปรึกษา (แชต/โทรคุย/วิดีโอคอล)

  5. กรอกโค้ดฟรี : ‘WOMEN01’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนในเพศหญิง) หรือโค้ด ‘WOMEN02’ (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) ในขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

  6. ปรึกษาแพทย์ เมื่อถึงเวลานัดหมาย

  7. สามารถสั่งซื้อยา ตามใบสั่งยาจากแพทย์ (ถ้ามี) แล้วรอรับยาที่บ้านได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LineOA: @mordeeapp


Commentaires


bottom of page