เสริมเกราะองค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทรู ดิจิทัล เปิดตัวโซลูชันใหม่ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้"

เสริมเกราะองค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์…ทรู ดิจิทัล เปิดตัวโซลูชันใหม่ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยและศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน


กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2565 – ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ร่วมทรานสฟอร์มองค์กรในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้องค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เปิดตัว ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการความปลอดภัยและศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เสริมเกราะป้องกันระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กรแบบรอบด้าน ชูจุดเด่น การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เหนือชั้นด้วยบริการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติดตั้งและบริหารจัดการระบบความปลอดภัย ตรวจจับภัยคุกคามและแก้ไขสถานการณ์แบบอัตโนมัติทันที รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ PDPA ทั้งยังให้บริการด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีกระบวนการที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง การันตีคุณภาพศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับทุกภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าองค์กรสมัครใช้บริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” ได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239


นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งให้บริการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถป้องกัน ตรวจจับและรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที ในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเทคนิคการโจมตีหลากหลาย โดย ทรู ดิจิทัล ได้เปิดตัว “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” บริการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ที่โดดเด่นด้วยการบริหา