เทคโนโลยี Tree Tracker ปลูกต้นไม้ ติดตามได้ จนเติบโตอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นทุกวัน สืบเนื่องมาจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เราจึงได้เห็นการวางแผนรับมือกับภาวะโลกร้อนในระดับโลก และระดับประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการชวนให้ผู้คนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น แต่การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดโลกร้อนให้ได้ผลจริงนั้นไม่ได้จบแค่วันที่ปลูก แต่ยังต้องติดตามจนต้นไม้เติบโต ซึ่งในช่วงนี้เราอาจได้ยินการชวนปลูกต้นไม้จากผู้ว่าฯ กทม. อยู่บ่อยครั้งและพูดถึงการเปิดแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามต้นไม้ที่ถูกปลูก Tech By True Digital จึงจะพาไปทำความรู้จักเทคโนโลยี Tree Tracker ที่คอยติดตามสถานะการปลูกต้นไม้ของเราว่าเติบโตไปถึงไหน และยังสามารถวัดข้อมูลการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ที่ถูกปลูกไปเพื่อโลกใบนี้ได้อีกด้วย


ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนได้อย่างไร


แม้ว่าปัญหาโลกร้อนจะเกิดจากภาคอุตสาหกรรมและการใช้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะจากรายงานของศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ของไทยพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก 350 ล้านตันต่อปี โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ทำให้ภาครัฐเองกางแผนนโยบายพลังงาน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตามหลายภาคส่วนก็ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อลดโลกร้อน เพราะการปลูกต้นไม้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มปลูกต้นไม้ได้


ต้นไม้ช่วยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกต้นไม้ดูดซับเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และถูกนำมากักเก็บในรูปแบบของเนื้อไม้ ตามส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ กิ่ง ลำต้น และรากใต้ดิน


การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9 – 15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และยิ่งหากปลูกถูกวิธี ปลูกบนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับพืชพันธุ์ชนิดนั้น ๆ ก็จะส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดีและกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณสูง ในขณะเดียวกันต้นไม้ยังช่วยเพิ่มอ็อกซิเจนในบรรยากาศ ลดอุณหภูมิโดยรอบพื้นที่ของการปลูกได้ 2-4 องศาเซลเซียส และยังเพิ่มความชุ่มชื้น ปกป้องดินจากการกัดเซาะ ลดความเสี่ยงของน้ำท่วม และเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์หลากหลายชนิดและพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกด้วย


Tree Tracker คืออะไร


การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนได้จริงแน่ ๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลรักษาต้นไม้ที่เราปลูกไปให้เติบใหญ่ อยู่คุ้มกันโลกใบนี้ได้อีกนาน ดังนั้นการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนที่ได้ผล จึงไม่ได้จบแค่วันที่ปลูก จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อติตตามสถานะของต้นไม้ที่ถูกปลูก นั่นก็คือ Tree Tracker หรือในบางครั้งเรียกว่า Tree Traceability


Tree Tracker เป็นการผสมผสานระหว่างการนำเทคโนโลยี QR Code หรือ RFID Tag มาใช้เพื่อระบุต้นไม้แต่ละต้น การถ่ายภาพอย่างละเอียดของต้นไม้นั้นเพื่อบันทึกเป็นข้อมูล และการใช้ GPS และ GIS ระบุตำแหน่งโลเคชั่นในการปลูกต้นไม้ต้นนั้น เพื่อตรวจสอบการปลูกว่าเกิดขึ้นจริง และต้นไม้ที่ปลูกไปยังเจริญเติบโตได้ดี ไม่ถูกโค่นทำลาย รวมถึงการบันทึกข้อมูลลงระบบบล็อกเชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบต้นไม้ที่ถูกปลูกและบันทึกข้อมูลไว้ได้อย่างโปร่งใส อีกทั้ง Tree Tracker ยังนำ AI เข้ามาช่วยประมวลผลขนาดต้นไม้กับความสามารถในการก