top of page

เคอี กรุ๊ป จับมือทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เคอี กรุ๊ป จับมือทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดนวัตกรรมระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ชูแนวคิด Digital Convergence เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ พร้อมมอบประสบการณ์อัจฉริยะเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า


เคอี กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันครบวงจรของกลุ่มทรู ยกระดับโครงการศูนย์การค้าและโครงการที่พักอาศัยสู่ สมาร์ทรีเทล และสมาร์ทซิตี นำเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง IoT, AI และ Data Analytics ภายใต้แนวคิด Digital Convergence ผสานการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G พร้อมพัฒนา ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์การค้า 11 แห่งของเคอี กรุ๊ป ทั้งในด้านระบบความปลอดภัยขั้นสูง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่แต่ละศูนย์การค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์และความประทับใจในการใช้บริการศูนย์การค้า ตลอดจนมอบความสะดวกสบายแก่ลูกบ้านในโครงการที่พักอาศัยของเคอี กรุ๊ป นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดด้านการตลาดเพื่อตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องการพลังแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยในการขับเคลื่อน ด้วยโครงข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างประสิทธิผลในการเชื่อมต่อข้อมูล ข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง รวมทั้งต้องมีกระบวนการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกดิจิทัลให้แก่ลูกค้า “เคอี กรุ๊ป” ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ จึงได้ร่วมมือกับทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำศูนย์การค้าในเครือ 11 แห่ง ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล เป็นสมาร์ทรีเทล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytic เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย True5G พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลของโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า และการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เคอี กรุ๊ป ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สู่สมาร์ทซิตี (Smart City) เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งปัจจุบันและต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน


นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพัฒนานวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยความร่วมมือกับ เคอี กรุ๊ป ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเสริมศักยภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า Prop Tech (Property Technology) ยกระดับโครงการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัยของเคอี กรุ๊ป ให้ก้าวสู่สมาร์ทรีเทล และสมาร์ทซิตี เต็มรูปแบบได้อย่างแท้จริง โดยนอกจากกลุ่มทรูจะติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการต่างๆ แล้ว ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ยังพัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่างๆ รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ Big Data ประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยเสริมสร้างอัจฉริยภาพในการดูแล ควบคุม และบริหารจัดการพื้นที่และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ตลอดจนสร้างความคุ้มค่าและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางศุภานวิต กล่าวเสริมว่า แนวคิดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่เคอี กรุ๊ป ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย


Property Management นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านการบริหารจัดการ โดยมีการควบคุมจากระบบศูนย์กลาง รายงานผลแบบเรียลไทม์ผ่าน Dashboard ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อออกแบบและนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมเฉพาะแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายและลดต้นทุนของธุรกิจ


New Experience of Consumer สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยการรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถเข้าใจ customer insight เพื่อให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เคอี กรุ๊ป และทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ประเดิมความร่วมมือ โดยติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจนับจำนวนรถยนต์และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า 11 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC), เดอะคริสตัล เอกมัย รามอินทรา-ราชพฤกษ์-ชัยพฤกษ์, เดอะซีน, เพลินนารี, อมอรินี, สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์-รามคำแหง-รังสิต และแอมพาร์คจุฬา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น Traffic counts ตรวจสอบช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุด และ Heat Map ตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนผู้ใช้บริการในบริเวณต่างๆ ของศูนย์การค้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในโครงการที่พักอาศัย ได้แก่ โครงการคริสตัล โซลาน่า บ้านเดี่ยวอัลตราลักชัวรีระดับ 6 ดาว ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน เริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัย ผ่านระบบ Visitor Management ขณะเดียวกัน ในส่วนของนิติบุคคล ยังใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมโยงและเก็บข้อมูลต่างๆ รวบรวมเป็นรายงานสถิติ นำมาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อวางแผนและจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรรองรับการให้บริการต่างๆ แก่ลูกบ้านอย่างประสิทธิภาพ รวมไปถึง โครงการอาคารสำนักงาน โครงการ 111 ประดิษฐ์มนูธรรม ที่จะติดตั้งระบบ Smart Parking และ Smart Meeting Room รวมถึง Loyalty Program ที่สามารถนำพอยท์ไปแลกในการใช้งานต่างๆ ในอาคารได้ และในอนาคต เคอี กรุ๊ป จะขยายความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะอื่นๆ อีกหลากหลาย เช่น พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) และความสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting) ซึ่งระบบอัจฉริยะเหล่านี้สามารถผสมผสานเชื่อมโยง จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน True Digital Property Integration System ของทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ได้ทั้งหมด


ขอบคุณข้อมูลจาก https://mgronline.com/


Comments


bottom of page