เคอี กรุ๊ป จับมือทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เคอี กรุ๊ป จับมือทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดนวัตกรรมระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ชูแนวคิด Digital Convergence เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ พร้อมมอบประสบการณ์อัจฉริยะเหนือความคาดหมายแก่ลูกค้า


เคอี กรุ๊ป ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันครบวงจรของกลุ่มทรู ยกระดับโครงการศูนย์การค้าและโครงการที่พักอาศัยสู่ สมาร์ทรีเทล และสมาร์ทซิตี นำเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง IoT, AI และ Data Analytics ภายใต้แนวคิด Digital Convergence ผสานการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G พร้อมพัฒนา ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์การค้า 11 แห่งของเคอี กรุ๊ป ทั้งในด้านระบบความปลอดภัยขั้นสูง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่แต่ละศูนย์การค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์และความประทับใจในการใช้บริการศูนย์การค้า ตลอดจนมอบความสะดวกสบายแก่ลูกบ้านในโครงการที่พักอาศัยของเคอี กรุ๊ป นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดด้านการตลาดเพื่อตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


นางศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องการพลังแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยในการขับเคลื่อน ด้วยโครงข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างประสิทธิผลในการเชื่อมต่อข้อมูล ข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง รวมทั้งต้องมีกระบวนการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกดิจิทัลให้แก่ลูกค้า “เคอี กรุ๊ป” ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพรีเมียม และผู้บริหารกองทรัสต์ศูนย์การค้าชั้นนำ จึงได้ร่วมมือกับทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำศูนย์การค้าในเครือ 11 แห่ง ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล เป็นสมาร์ทรีเทล ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ทั้ง Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) และ Data Analytic เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย True5G พร้อมติดตั้งระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสะดวกสบายและปลอดภัยขั้นสูงสุด อีกทั้งมีการเชื่อมต่อข้อมูลของโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า และการบริหารโครงการในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ เคอี กรุ๊ป ยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สู่สมาร์ทซิตี (Smart City) เพื่อยกระดับการอยู่อาศัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งปัจจุบันและต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน


นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสารและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู พร้อมนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพัฒนานวัตกรรมร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยความร่วมมือกับ เคอี กรุ๊ป ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเสริมศักยภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า Prop Tech (Property Technology) ยกระดับโครงการศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัยของเคอี กรุ๊ป ให้ก้าวสู่สมาร์ทรีเทล และสมาร์ทซิตี เต็มรูปแบบได้อย่างแท้จริง โดยนอกจากกลุ่มทรูจะติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการต่างๆ แล้ว ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ยังพัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (True Digital Property Integration System) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่างๆ รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ Big Data ประ