สุดล้ำ! “Patient Smart QR Code” แพลตฟอร์มดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ จากทรู ดิจิทัล โซลูชันส์


กรุงเทพฯ 07 เมษายน 2564- ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันครบวงจรในกลุ่มทรู เปิดตัว “Patient Smart QR Code” แพลตฟอร์มดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ จับมือกับโรงพยาบาลสินแพทย์ยกระดับบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ลดการสัมผัส เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกน QR Code ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไม่ต้องกรอกข้อมูล ก็สามารถเลือกรับบริการต่างๆของโรงพยาบาลได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร บริการทำความสะอาด และการค้นหาข้อมูลบริการทางการแพทย์เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G พร้อมระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาและนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้ใช้บริการ

นายเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชันส์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการใช้งานทั้ง 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงระบบการแพทย์ทางไกลที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้นทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำความพร้อมของระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรในกลุ่มทรู รุกพัฒนาโซลูชันยกระดับบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เปิดตัว Patient Smart QR Code แพลตฟอร์มดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ ประเดิมความร่วมมือกับโรงพยาบาลสินแพทย์เติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้ผู้ป่วยเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสินแพทย์ได้ง่ายๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สแกน QR Code แล้วคลิกเลือกรับบริการได้ตามต้องการ อาทิ สั่งอาหาร โดยคนไข้สามารถเลือกอาหารในเมนูที่หลากหลาย และเรียกแม่บ้านช่วยทำความสะอาดห้อง เป็นต้น ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลดความผิดพลาดในการสื่อสาร และได้รับบริการที่แม่นยำตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ ยังเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู5G เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพบริการให้ตรงใจผู้ใช้บริการ รวมถึงช่วยให้โรงพยาบาลสามารถดูแล ควบคุม และบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมความมั่นใจด้านความปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดิจิทัลที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสินแพทย์ เสริมความแตกต่างในการให้บริการ เพื่อธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทันตแพทย์ ฐิติ ชนะภัย กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย์ กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีทิศทางหลากหลายมากขึ้น ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีถูกใช้เฉพาะระบบภายในของโรงพยาบาล ผู้ป่วยจึงไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง แต่ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นโรงพยาบาลสินแพทย์จึงได้ร่วมกับทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ นำแพลตฟอร์มอัจฉริยะ “Patient Smart QR Code”มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย