สรุป 4 Bites จากรายการ Tech-a-Bite Ep.7 “รู้จัก PDPA ก่อนคลิก Yes บรรทัดฐานใหม่ชีวิตดิจิทัลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เลื่อนหาปุ่ม “Yes” หรือ “ยอมรับ” ทุกครั้งที่แอปขึ้นอัปเดตข้อความยาวเหยียด (ที่คุณอาจรีบข้ามไป) รายการ Tech-a-Bite ของเราครั้งนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ!ในรายการ “Tech-a-Bite” เทคนิดนิด ขนาดพอดีคำ จากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป รายการที่จะนำคุณอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมและเทคโนโลยีน่าสนใจ เพื่อมาปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ให้กับโลกใบนี้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เราชวน 2 ผู้เชี่ยวชาญจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป คุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ Chief Information Security and Data Management Officer และคุณอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล Head of Data Privacy Center มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่หลายคนอาจได้ยินคุ้นหูว่า “PDPA” ว่า ที่จริงแล้ว กฎหมายนี้จะมีผลกับใคร องค์กรต้องทำอย่างไรกับการบังคับใช้นี้ และในฐานะประชาชน เราสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยเราสรุปออกมาเป็นสิ่งน่ารู้พอดีคำ 4 คำ ดังนี้


Bite #1: PDPA คือสิทธิของทุกคน


PDPA คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act มีขึ้นเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทุกคน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หลักการสำคัญคือ บริษัทต่าง ๆ ที่มีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและปฎิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เช่น มีการทำงาน สั่งซื้อของและอาหารผ่านบริการออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของเราได้ ซึ่งถ้าหากรั่วไหลออกไปอาจสร้างความเสียหายได้


กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นตัวยกระดับในการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เศรษฐกิจดิจิทัลสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือการเสริมสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ โดยบริษัทต้องมีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ว่า มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง อย่างไร เป็นต้น