รู้จัก 8 ผู้หญิงที่ #BreakTheBias ในแวดวงเทคเพราะเพศสภาพไม่ใช่ตัวกำหนดความสามารถในบทบาทหน้าที่ของการทำงาน และในวันนี้ เราเริ่มเห็นผู้หญิงในตำแหน่งระดับสูง หรือมีอำนาจตัดสินใจอยู่ในระดับหัวแถวขององค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยในโอกาส International Women’s Day หรือวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมนี้ Tech By True Digital จึงขอร่วมเชิดชูผู้หญิงทุกท่านที่ได้กรุยทาง ก้าวข้ามขีดจำกัด ต่อสู้กับมายาคติทางเพศที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สร้างเวทีสำหรับอนาคตให้ผู้หญิงด้วยกัน ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อโลกที่ดีกว่า และเท่าเทียม ตามแคมเปญ #BreakTheBias ของวันสตรีสากลในปีนี้ โดยได้หยิบยกเรื่องราวของนักคิด นักพัฒนาหญิงเบื้องหลังความสำเร็จของเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในแง่มุมต่าง ๆ 8 ท่าน ดังนี้


Fei-Fei Li – นักวิจัยและพัฒนา AI ผู้ขจัดอคติบนโลกปัญญาประดิษฐ์Fei-Fei Li เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัย Standford สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับแนวหน้าของโลก โดยเป็นผู้สร้าง ImageNet (Image-Net.org) ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาหรือ ‘สอน’ ให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจำภาพและแยกแยะวัตถุจากภาพ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เธอเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของ Google Cloud ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวง AI มากมาย อาทิ AutoML สำหรับใช้ในการเทรน AI ให้ทำงานเฉพาะทางได้อย่างง่ายดาย ก่อนจะลาออกเพื่อมาทำงานวิจัยและพัฒนาที่ Stanford Human Centered AI Institute โดยมีโปรเจกต์สำคัญคือ การสร้างอัลกอรึธึมที่ชาญฉลาดด้วยความไวเทียบเท่ามนุษย์ และที่สำคัญคือ การลดอคติใน AI ที่ถูกสร้างและถ่ายทอดโดยมนุษย์ ถือเป็นโปรเจกต์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในวันที่ AI เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา แม้ในมุมที่มองไม่เห็น


Fei-Fei Li เชื่อว่า AI กำลังกำหนดโลกของเรามากขึ้นทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่การตัดสินว่านักโทษประเภทไหนจะได้ผ่อนผันโทษ ควรส่งลูกเข้าโรงเรียนไหน ผู้สมัครคนใดควรถูกจ้างมาทำงานนี้ หรือแม้กระทั่งการจ่ายยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ใช้ AI เข้ามาช่วยทำงาน ซึ่งอคติบน AI นั้นมีอยู่จริง เพราะแม้อัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์อาจดูเหมือนเป็นกลาง แต่ข้อมูลและแอปพลิเคชันที่กำหนดผลลัพธ์ของอัลกอริธึมเหล่านั้นยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ป้อนให้ และหากมนุษย์ที่ควบคุมมีภูมิหลัง ประสบการณ์และทัศนคติที่ไม่หลากหลายเพียงพอ การป้อนข้อมูลเพื่อกำหนดผลลัพธ์ของปัญญาประดิษฐ์ก็อาจเกิดความลำเอียงได้ อาทิ การอนุมัติสินเชื่อด้วย AI ที่ไม่เป็นธรรมกับคนผิวสี เพราะเกิดจากการฝึก Neural Network ใน AI ที่ออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ให้เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ที่มีประสบการณ์จดจำใบหน้ามนุษย์ที่เป็นคนผิวขาวเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างแบบจำลองที่ไม่เป็นธรรมกับคนผิวสี เมื่อทำงานกับคนผิวสี การตัดสินใจของ AI อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น


เมื่ออคติของมนุษย์ซึ่งแม้อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ได้รับการถ่ายทอดเข้าสู่ระบบอัลกอริธึม สามารถบ่อนทำลายความก้าวหน้าทางสังคม และก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อไปได้ Fei-Fei Li จึงมุ่งมั่นขจัดอคติและความลำเอียงดังกล่าว #BreakTheBias เพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อคอมพิวเตอร์ทำการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปอย่างยุติธรรม


Hedy Lamarr - นักแสดงสาวสวยผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยี Wi-Fi, GPS และ Bluetoothนักแสดงสาวสวย ผู้ใช้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการพัฒนาอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุในชื่อ "Secret Communications System" ที่เธอคิดค้นร่วมกับเพื่อนนักประดิษฐ์อย่าง George Antheil โดยอุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เปลี่