รพ.รามาธิบดี ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” สยายปีกบริการดิจิทัลด้านสุขภาพ

รพ.รามาธิบดี ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” สยายปีกบริการดิจิทัลด้านสุขภาพ ขยายบริการทางการแพทย์ ให้ผู้รับบริการรพ.รามาฯ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ประเดิมแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เปิดให้นัดหมายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ววันนี้กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2565 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” มุ่งขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที่ต่อเนื่อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล โดยผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถเอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ช่องท้อง และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาทิ เจาะเลือด เก็บปัสสาวะและอุจจาระ ภายใต้การบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของผู้รับบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ประเดิมเปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ และเตรียมเพิ่มเติมบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์สุขภาพฯ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีมีผู้รับบริการจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องรอรับบ