ปตท. จับมือ ทรู ดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

ปตท. จับมือ ทรู ดิจิทัล พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เสริมประสิทธิภาพ ยกระดับบริการด้านสาธารณสุข ให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ครอบคลุมและทั่วถึง และมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนกรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2565 – ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัดโดยมี นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท. นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ ปตท. นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และนายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนาม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. มีเป้าหมายในการพัฒนา New S-curve หรือธุรกิจใหม่ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีธุรกิจที่เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้บริการซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาด (Renewable Energy Certificate) ภายใต้ชื่อ ReAcc เพื่อสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)


นอกจากนี้ ปตท. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจ