top of page

ทำความรู้จัก Electronic Shelf Label ป้ายแสดงราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสำคัญในร้านค้าปลีกยุคใหม่Summary

  • ป้ายราคาที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้ ลองสังเกตดี ๆ ว่าเป็นกระดาษหรือเป็นป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์

  • Electronic Shelf Label (ESL) หรือป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก เราสามารถพบเห็นได้ในร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกในปัจจุบัน

  • แนวโน้มการเติบโตของตลาด ESL ถูกคาดการณ์สูงถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 18.3% ต่อปี และขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มของภาคการค้าปลีกที่มีต่อระบบอัตโนมัติมากขึ้น

  • ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งแบบที่ใช้ E-paper หรือกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้หน้าตาออกมาเสมือนกระดาษจนแทบแยกไม่ออกถ้าไม่สังเกตดี ๆ และแบบที่ใช้เทคโนโลยี LED ในการแสดงผลโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือเทคโนโลยีไร้สายเพื่อใช้สื่อสารกับระบบคำสั่งส่วนกลางที่กำหนดและปรับเปลี่ยนการแสดงผลที่ป้ายได้

  • แม้ราคาต่อชิ้นจะสูงเมื่อเทียบกับการใช้กระดาษแบบดั้งเดิม แต่หากเทียบประโยชน์ระยะยาวของป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์นั้นเรียกว่าคุ้มค่า

  • ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับเปลี่ยนราคาสินค้าต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อราคาของสินค้าเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด เช่น โปรโมชันตามช่วงเวลาของวัน โดยไม่ต้องรอให้พนักงานพิมพ์ป้ายใหม่แล้วเดินไปเปลี่ยนป้าย อีกทั้งยังช่วยยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าที่ต้องการความราบรื่นในการเลือกซื้อสินค้าเมื่อต้องเปรียบเทียบราคาที่ถูกต้อง ที่เป็นปัจจุบัน ณ จุดขายได้เป็นอย่างดี

__________________________________________________________________________________


อุตสาหกรรมค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้นเพราะช่วยลดต้นทุนด้านคนและเวลาในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งกระบวนการตั้งแต่หลังบ้านไปจนถึงหน้าบ้าน Tech By True Digital พาไปทำความรู้จัก Electronic Shelf Label หรือป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราเห็นจากร้านค้าหลายร้านในทุกวันนี้ ซึ่งหากไม่สังเกตดี ๆ อาจคิดว่าเป็นป้ายแบบกระดาษธรรมดาเพราะลักษณะภายนอกมีความคล้ายคลึงกระดาษเป็นอย่างมาก แต่แท้จริงแล้วคือป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในร้านค้ายุคใหม่ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยปรับเปลี่ยนราคาได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์ แต่ยังยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความถูกต้องของราคาที่เป็นปัจจุบัน ณ จุดขายได้เป็นอย่างดี


Electronic Shelf Label คืออะไร


Electronic Shelf Label (ESL) หรือบางครั้งเรียกว่า Digital Price Label เป็นป้ายราคาที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และโปรแกรมส่งเสริมการขายที่ติดบนชั้นวางแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้ร้านค้าปลีกยุคใหม่บริหารจัดการราคาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ปรับเปลี่ยนราคาได้อัตโนมัติจากระบบคำสั่งส่วนกลาง ลดเวลาที่ต้องใช้แรงงานคนในการเปลี่ยนป้าย และช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและราคาผลิตภัณฑ์


Electronic Shelf Label แบบ E-paper ในซูเปอร์มาร์เก็ต


รายงานของ Fact.MR ผู้ให้บริการงานวิจัยการตลาดเกี่ยวกับตลาดของ Electronic Shelf Label ได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกไว้ว่าจะสูงถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 18.3% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2022-2032 และมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่ภาคการค้าปลีกมีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการบริหารจัดการร้านค้าทั้งกระบวนการ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านคนและเวลา รวมถึงราคาที่ถูกลงของ E-paper ที่ถูกใช้ในป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการราคาหน้าร้านได้อย่างเรียลไทม์นี้เองก็จะยิ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น


แนวโน้มการเติบโตของตลาดป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ที่มา: https://www.factmr.com/


Electronic Shelf Label ทำงานอย่างไร


หลักการทำงานของป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีองค์ประกอบสำคัญคือเทคโนโลยี E-Paper (Electronic Paper) Display ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ ESL หรือรู้จักกันว่าคือเทคโนโลยี E-ink โดยมีการแสดงผลที่ป้ายเลียนแบบลักษณะของหมึกบนกระดาษ โดย E-paper สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนในสภาพแสงที่แตกต่างกัน มีค่าความสะท้อนต่ำ ทั้งยังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้อยมาก โดย E-paper นี้เองที่มีลักษณะทางกายภาพภายนอกเหมือนกระดาษจนหากมองผิวเผินแล้วอาจแยกไม่ออกว่าป้ายราคาที่เห็นอยู่นี้แท้จริงแล้วเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม Electronics Shelf Label บางประเภทใช้การแสดงผลบนป้ายด้วยเทคโนโลยี LED


Electronic Shelf Label แบบ E-paper มีหลากหลายขนาด


โดยการทำงานของ E-Paper นั้นจะทำงานร่วมกับ Wireless Communication หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเพื่อใช้รับ ส่ง อัปเดต ข้อมูลจากระบบคำสั่งส่วนกลางเพื่อกำหนดการแสดงผลที่ป้าย โดยส่วนใหญ่แล้ว ESL จะใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือ Zigbee ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ออกแบบมาให้ใช้พลังงานต่ำแต่ส่งข้อมูลได้ไกล โดยศูนย์รวมคำสั่งคือระบบคำสั่งส่วนกลางซึ่งขึ้นอยู่กับว่าร้านค้านั้น ๆ จะมีการใช้ระบบคำสั่งแบบใด จะเป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนข้อมูลบนป้ายแบบง่าย ๆ หรือซับซ้อนตามแต่ค่าที่กำหนดเอาไว้ เช่น การปรับข้อมูลราคาเองจากระบบส่วนกลางหรือการตั้งระบบให้ราคาปรับเปลี่ยนได้เองอัตโนมัติตามเงื่อนไข อาทิ ช่วงเวลาของวัน ความสดใหม่ของสินค้าที่เป็นตัวกำหนดราคา ความต้องการสินค้าในช่วงเวลาของวัน การแข่งขันด้านราคาตามการผันผวนของตลาด และระดับสินค้าคงคลัง เป็นต้น


ปัจจุบันร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกนิยมใช้ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแม้จะต้องลงทุนมากกว่ากระดาษแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หากมองถึงความยั่งยืน และประโยชน์ระยะยาวจากการใช้ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น


  • การเปลี่ยนราคาของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ประโยชน์เด่นของป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์คือการที่ร้านค้าสามารถปรับเปลี่ยนราคาสินค้าบนชั้นวางได้แบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงราคาที่เป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ที่ปรับเองจากระบบส่วนกลางหรือร้านค้าสามารถตั้งระบบให้ราคาปรับเปลี่ยนได้เองอัตโนมัติตามเงื่อนไขของนโยบายร้าน เพื่อให้ราคาเป็นปัจจุบันและเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา

  • การแสดงข้อมูลของสินค้า ไม่เพียงแค่แสดงราคา แต่ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถแสดงข้อมูลอื่น ๆ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การใส่ QR Code ลงไปบนป้ายเพื่อนำลูกค้าไปยังช่องทางการสื่อสารของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งในทางอ้อมยังสามารถช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของสินค้าได้ในจุดเดียวกันอีกด้วย

  • ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลา อาทิ กระดาษ หมึกพิมพ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดทำป้ายราคาแบบดั้งเดิม ซึ่งมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังช่วยลดภาระของแรงงานในการปรับเปลี่ยนป้ายราคาที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทั่วทั้งร้าน โดยพนักงานสามารถนำเวลาไปใช้ในด้านอื่น เช่น การบริการลูกค้า หรือการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก อาทิ Walmart ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มทดลองใช้ป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ E-paper และแบบ LED มาตั้งแต่ปี 2019 และประกาศว่าจะขยายการใช้ป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ใน 500 สาขาของสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น 60 ล้านป้าย ภายในต้นปี 2024


Electronic Shelf Label แบบ E-paper ใน Walmart

ที่มา: https://talkbusiness.net


ในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ Lotus Go Fresh และ Lotus’s Pick & Go by True Digital ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการนำเทคโนโลยี AI จาก True Virgo AI ของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งเป็นนวัตกรรม Retail Tech เพื่อพลิกโฉมร้านค้าปลีกแบบเดิมให้เป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะที่มีระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยป้ายราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ใช้ภายในร้านด้วย

ป้ายแสดงราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ Lotus Go Fresh


อุตสาหกรรมค้าปลีกเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการร้านค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่ง Electronic Shelf Label หรือป้ายแสดงราคาอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกเทคโนโลยีสำคัญของร้านค้าปลีกยุคใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปรับกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสม เพิ่มศักยภาพของพนักงานในการให้บริการลูกค้า ทั้งยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อราคาสินค้า ณ จุดขายอีกด้วย ต่อจากนี้หากเราเข้าร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ลองสังเกตดี ๆ ว่าป้ายราคาที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นกระดาษแบบธรรมดาหรือเป็นป้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์กัน


#ป้ายราคาดิจิทัล

#ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์


ที่มา:


Comments


bottom of page