top of page

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรชั้นนำระดับโลก

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผนึกกำลัง 3 พันธมิตรชั้นนำระดับโลก คลาวด์ สไตร์ท-ซี-สเกเลอร์-อิมเพอว่าร์ ยกระดับบริการด้านบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Managed Security Services)กรุงเทพ 29 มีนาคม 2566 – ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ผู้นำบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครบวงจร จับเทรนด์ภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากสถิติที่รวบรวม โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) พบว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ 516 เหตุการณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 มากถึง 4 เท่า โดยส่วนใหญ่เป็นการโจมตีทางเว็บไซต์ ล่าสุด ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดย นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก ได้แก่ บริษัท คลาวด์ สไตร์ท อินคอร์พอเรชั่น จำกัด ผู้นำโซลูชันด้านการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคามทางด้านการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น แรนซัมแวร์ (Ransomware) หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ และมัลแวร์ประเภทอื่นๆ บริษัทซี-สเกเลอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้นำโซลูชันด้านการป้องกันข้อมูลแบบชนิดต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Zero Trust Architecture) ทั้งผู้ใช้งานและอุปกรณ์ รองรับกับการทำงาน Work from Anywhere ให้ปลอดภัย และ บริษัท อิมเพอว่าร์ ประเทศไทย ผู้นำโซลูชันด้านความปลอดภัยการตรวจสอบการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและโปรแกรมการเข้าถึงฐานข้อมูลภายใน โดยทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งยกระดับมาตรฐานและเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์(Managed Security Services) เพื่อมอบบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรได้อย่างครบวงจร พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมืออาชีพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังต่อยอดความมือในการให้ความรู้ด้านภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ในหลากหลายมิติแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคาม ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรกำหนดทิศทางในการป้องกันภัยทางไซเบอร์แบบเชิงรุก รวมถึงมีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีและสร้างความมั่งคงให้แก่ธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทรู ที่มุ่งนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ส่งเสริมภาคธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านและเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

Comments


bottom of page