ทรู ดิจิทัล คว้ารางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year”

Updated: Jul 12

หนึ่งเดียวของไทย...ทรู ดิจิทัล คว้ารางวัล “Telemedicine Platform Initiative of the Year” จากเวทีระดับโลก “Healthcare Asia Medtech Awards 2022” สิงคโปร์ ตอกย้ำองค์กรนวัตกรรมด้านสุขภาพ เชื่อมโยงบริการดิจิทัลด้านการแพทย์เพื่อคนไทย