top of page

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Digital Solutions & IoT Asia (DSA2) 2022 29 ก.ย. นี้

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Digital Solutions & IoT Asia (DSA2) 2022 (29 ก.ย. 2022 10:00-16:00 น.) จัดโดย True Digital Solutionsขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “Digital Solutions & IoT Asia (DSA2) 2022” งานสัมมนาออนไลน์ด้านไอโอทีและดิจิทัล โซลูชันส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พลิกโฉมประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง พบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทั้งไทยและนานาชาติกว่า 30 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การแพทย์ การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ หุ่นยนต์ ค้าปลีก การเกษตร และแพลต์ฟอร์มข้อมูล ที่มาร่วมพูดคุย แชร์วิสัยทัศน์ในการทำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน


งานสัมมนานี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2022 เวลา 10:00-16:00 น รูปแบบของ Virtual Event โดยมีเนื้อหาในหลากหลายหัวข้อกว่า 8 หัวข้อ ให้รับชมได้ภายในงาน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ QR Code หรือ https://forms.gle/14kE6pHuPyZZ5QFs7

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ทีมงาน True Digital Solutions https://www.facebook.com/truedigitalso/กำหนดการ


10:05-10:15 Opening Session: Welcoming Speech

10:15-10:25 Opening Session: How does innovation transform digital landscape into the next era of tech-transformation?


10:30-11:00 HealthTech (Telemed): Digital Health: Healthcare Redefined.

How can Telemed transform patient experience and increase operational efficiency to hospitals?


11:05-11:35 LogisticsTech: The New Era of Logistics (Veins of Business). How can Logistics and Transportation Technology increase efficiency in business operation?


11:40-12:10 PropTech: Adopting Smart Technology in Residential/Real Estate Industry. How can Property Technology change the way people live, work, and invest? How can Smart Technology change Real Estate business landscape?


12:15-12:45 Robotics: Revolution in Robotics. How can new technology in Robotics enhance business?


12:50-13:20 RetailTech (Solution): Reviving the Store by utilizing Retail Digital Solutions. How can Technology upgrade retail store?


13:25-13:55 RetailTech (O2O): Enhancing Consumer Experience with Omni-channel.


14:00-14:30 AgriTech: The Evolution of Agricultural Technology. How to use Digital Technology for precision farming?


14:35-15:05 Data Platform: The Use of Data Platform for Business Transformation. How can Data Platform accelerate business growth?

Opening Session

Speaker:

 1. คุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

 2. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)HealthTech

Speaker:

 1. ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 2. คุณภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี

 3. คุณยศวีร์ นิรันดร์วิชย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

 4. Dr. Yong Chern Chet ASEAN Healthcare Business Development Lead บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS)

 5. Moderator: คุณเจริญพร แก้วมโนรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปLogisticsTech

Speaker:

 1. คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์

 2. คุณเฮอรเบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพลส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

 3. คุณนภัสวรรณ์ ชินรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส

 4. Moderator: คุณสุทิศา กิมสวัสดิ์ Head of Enterprise IoT & Platform บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปPropTech

Speaker:

 1. คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

 2. คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

 3. คุณภารุต เพ็ญพายัพ ผู้อำนวยการโครงการ MQDC Metaverse และ ผู้อำนวยการอาวุโส ครีเอทีฟ แล็บ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

 4. Moderator: คุณฉัตรชัย เครือรัตน์ Property Vertical Lead บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปRobotics

Speaker:

 1. ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

 2. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) และ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

 3. คุณจักรพล เบสุวรรณ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

 4. Moderator: คุณสุริยา ก้อนคำ Robocore Vertical Lead บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปRetailTech (Solution)

Speaker:

 1. คุณถิรายุ ทรงเวชเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานดิจิทัล บริษัท สยามแม็คโคร

 2. Moderator: คุณณรงค์ฤทธิ์ พูลทรัพย์เจริญ Retail Business Development บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปRetailTech (O2O)

Speaker:

 1. คุณชลลักษณ์ มหาสุวีระชัย ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส (NocNoc.com)

 2. คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีคสเตอร์ และ อุปนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล

 3. Vadim Eremeev ผู้ร่วมก่อตั้งและ Chief Technology Officer บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์)

 4. Moderator: คุณอนัตตา โชติปัญจรัตน์ Head of Digital Vending Machine บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปAgriTech

Speaker:

 1. คุณปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)

 2. คุณภพศักดิ์ ปานสีทอง ประธานกรรมการ บริษัท อะกริซายซ์ ไบโอ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) และ อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมทุเรียนใต้

 3. คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย

 4. Moderator: คุณอริญชย์ พฤกษานุศักดิ์ Agriculture Vertical Lead บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปData Platform

Speaker:

 1. คุณทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

 2. Kalyan Madala Chief Technology Officer บริษัท IBM ASEAN, ANZ & Korea (ASEANZK)

 3. Nicholas Eayrs Vice President, Field Engineering for Asia-Pacific and Japan บริษัท Databricks

 4. Moderator: ดร.พลพิบูล สตางค์พุฒิ Head of DataVisor Platform บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป
Comments


bottom of page