กลุ่มทรู และ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี จับมือ Google ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “Samart Skills”

กลุ่มทรู จับมือ Google ประเทศไทย ขับเคลื่อนโครงการ “Samart Skills”

ร่วมมอบทุนการศึกษา อัปสกิลดิจิทัลเพื่อคนไทย

พร้อมเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เอาใจวิถีดิจิทัล จากทรู ดิจิทัล อคาเดมี
กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2565 – กลุ่มทรู ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีทักษะดิจิทัล (Digital Talent) เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินเครื่องโครงการพัฒนาผู้ที่มีทักษะดิจิทัล Samart Skills ขยายช่องทาง เพิ่มโอกาสรับทุนการศึกษา ผ่านทรู ดิจิทัล อคาเดมี เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้ใบรับรองทักษะอาชีพของโครงการ Samart Skills เลือกหลักสูตรได้มากถึง 5 หัวข้อ พร้อมบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้เข้าอบรมตลอดโครงการ ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้รับทุนผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี อาทิ สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา เวิร์คช็อป เสริมทักษะด้านดิจิทัลจากทรู ดิจิทัล อคาเดมี กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้มีทักษะด้านดิจิทัล ส่วนลดค่าบริการทรู สเปซ (True Space) และแพ็กเกจพิเศษจากทรูมูฟ เอช เพื่อร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะด้านดิจิทัล รองรับความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจรับทุนการศึกษาผ่าน ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 ตุลาคม 2565 (จำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.truedigitalacademy.com


ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้คนไทยเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญาและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ก่อตั้ง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมท